Thư mời quan tâm số 79/TM-BVC ngày 16 tháng 01 năm 2023 về việc thuê Hệ thống công nghệ thông tin quản lý tổng thể bệnh viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng

THƯ MỜI QUAN TÂM  Kính gửi:    Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Y Tế Thông Minh                Hiện nay, Bệnh viện C Đà Nẵng đang chuẩn bị triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuê Hệ thống công nghệ thông tin quản lý tổng thể bệnh viện tại Bệnh viện

THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 60/TM-BVC NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2023 về việc Khảo sát lập hồ sơ Báo cáo KTKT Công trình: Sửa chữa nhỏ năm 2023 của Bệnh viện C Đà Nẵng

THƯ MỜI  Kính gửi: Các đơn vị quan tâm Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thực hiện các hạng mục sửa chữa nhỏ năm 2023 bằng nguồn khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 tại Bệnh viện. Bệnh viện C Đà Nẵng, kính mời các đơn vị quan tâm liên hệ phòng Hành chính quản trị để khảo sát

THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 29/TM-BVC về việc Khảo sát lập hồ sơ Báo cáo KTKT Công trình: Sửa chữa lớn năm 2023 của Bệnh viện C Đà Nẵng

THƯ MỜI BÁO GIÁ  Kính gửi: Các đơn vị quan tâm. Bệnh viện C Đà Nẵng chuẩn bị triển khai: Lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công trình: Sửa chữa tài sản công năm 2023 của Bệnh viện C Đà Nẵng Hạng mục: Sửa chữa thay cửa sổ và khung Inox bảo vệ hệ cửa sổ mặt

QUYẾT ĐỊNH 1909/QĐ-BVC ngày 20 tháng 12 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 02: Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại,  thuộc dự án: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải năm 2023 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH 1909/QĐ-BVC ngày 20 tháng 12 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 02: Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại,  thuộc dự án: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải năm 2023 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và

THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 04/BVC-CNTT NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 2023 về việc báo giá báo giá đổ mực, thay hộp mực máy in, photocopy năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Về việc báo giá đổ mực, thay hộp mực máy in, photocopy năm 2023 Kính gửi:  Quý công ty                                            Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch đổ mực, thay hộp mực máy in, photocopy năm 2023, cụ thể như sau: Stt Tên danh mục Đơn vị Số lượng 1 Đổ mực máy in lazer

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hàng hoá bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho cán bộ viên chức và người lao động năm 2022-2023

        Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua hàng hoá bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho Cán bộ viên chức và người lao động năm 2022-2023 bằng nguồn Ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng.