Thư mời báo giá về việc cung cấp báo giá Sửa chữa và thay thế linh kiện Một số trang thiết bị y tế

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch Sửa chữa và thay thế linh kiện một số trang thiết bị y tế, cụ thể như sau:     1.Máy phân tích miễn dịch tự động advia, model: Centaur XPT/Siemens:… Máy cắt lạnh, Model: CM1950/Leica:.. Máy siêu âm mắt AB Model: US-4000/Nidek:… Máy đông máu Model: CA 560/Sysmex:…