Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

I.Quá trình thành lập:

Khoa Chống nhiễm khuẩn được thành lập theo Quyết định số 1998/1999/QĐ-BYT ngày 6/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế trên cơ sở bộ phận Vệ sinh ngoại cảnh, bộ phận Giặt là của Phòng Hành chính quản trị và bộ phận Tiệt trùng khử khuẩn của Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức. Từ năm 2009, đổi tên thành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

       –  Lãnh đạo qua các thời kì:

+ BSCKI Vũ Hồng Khanh: 1999 – 2008.

+ ThS.BS Nguyễn Xuân Trường: 2008 đến nay.

       –  Cơ cấu tổ chức:

Tổng số nhân lực hiện có: 14 CBVC. Trong đó: 01 Bác sĩ sau đại học, 01 CNĐD, 02 ĐDTH, 01 CNCĐMT, 09 Hộ lý (02 Đảng viên và 14 Đoàn viên Công đoàn).

Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa: ThS.BS Nguyễn Xuân Trường

Điều dưỡng trưởng: CNĐD Nguyễn Thị Thanh Thúy

      –Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được chia làm 03 tổ

  • Tổ giám sát: 01 bác sĩ, 03 điều dưỡng và 01 KTVCĐ Môi trường.
  • Tổ hấp tiệt trùng: 04 hộ lý.
  • Tổ giặt là: 05 hộ lý.

–          Cơ sở vật chất: các trang thiết bị hiện có tại khoa phục vụ công tác hấp tiệt khuẩn và giặt là bao gồm:

+ Máy hấp Autoclave : 05 máy

+ Máy giặt : 03 máy

+ Máy vắt : 02 máy

+ Máy sấy đồ vải : 03 máy

    II.Chức năng, nhiệm vụ:

Thực hiện Thông tư 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở         khám bệnh, chữa bệnh, theo sự phân công của Lãnh đạo Bệnh viện, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có các chức năng, nhiệm vụ sau:

Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn cho toàn bệnh viện.

Thực hiện công tác giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện: giám sát việc thực hiện qui chế kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa phòng; giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện tại các khoa trọng điểm; giám sát tuân thủ các qui trình thực hành trong phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện; giám sát tuân thủ vệ sinh bàn tay; vệ sinh môi trường…

Phối hợp khoa Vi sinh thực hiện giám sát vi sinh không khí, dụng cụ,  nguồn nước, bàn tay nhân viên y tế các khoa.

Xây dựng các qui trình hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn.

Thực hiện công tác đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên bệnh viện.

Nghiên cứu khoa học.

Thực hiện công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn các loại dụng cụ, đồ vải phục vụ công tác chuyên môn.

Thực hiện công tác giặt là, cung cấp đồ vải sạch phục vụ công tác chuyên môn và phục vụ bệnh nhân.

Một số hình ảnh

ThS.BS Nguyễn Xuân Trường

 

Tập thể Khoa Kiểm Soát Nhiểm Khuẩn

\