Khoa Gây Mê Hồi Sức

Được thành lập ngày 26/5/1976 theo QĐ số: 515/QĐ-BYT

             Được tách ra từ khoa Ngoại năm 1995.

            Hiện tại khoa có 25 cán bộ nhân viên trong đó có 3 bác sỹ, 3 cử nhân GMHS, 3 kỹ thuật viên GMHS, 1 cử nhân  điều dưỡng đa khoa, 13 điều dưỡng dụng cụ và 2 hộ lý.

  1. Lãnh đạo qua các thời kỳ:

–          Từ 1995 đến tháng 7/2008:     Bs. CKI Nguyễn Thị Thu Liên.

–          Từ tháng 7/2008 đến 3/2009:  Ths.Bs Nguyễn Trọng Thiện.

–          Từ tháng 3/2009 đến 9/2009:  Bs. Nguyễn Đăng Phúc.

–          Từ tháng 9/2009 đến 6/2010:  Ths.Bs Nguyễn Trọng Thiện.

–          Từ tháng 6/2010 đến nay:       Bs. CKI Trịnh Minh Thế.

  1. Chức năng nhiệm vụ:

–          Đảm bảo vô cảm cho bệnh nhân làm phẫu thuật, thủ thuật.

–          Nghiên cứu khoa học và đào tạo lâm sàng cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng và các cơ sở y tế tuyến dưới.

–          Tham gia công tác chỉ đạo tuyến 1816.

  1. Kết quả hoạt động chuyên môn và thành tích của đơn vị:

Đảm bảo thực hiện vô cảm an toàn cho bệnh nhân.

Số lượng bệnh nhân qua các năm tăng dần:

          Năm 2013: 2017 BN.

                  Năm 2014: 2077 BN.

                  Năm 2015: 2405 BN.

            Hàng năm đều có các đề tài nghiên cứu khoa họcbáo cáo tại Hội nghị khoa học bệnh viện, Hội GMHS Miền Trung -Tây Nguyên và HN GMHS toàn quốc.

Một số hình ảnh