Khoa Gây Mê Hồi Sức

 

Khoa Gây mê hồi sức được tách ra từ Khối Ngoại chung vào năm 1995.

Khoa Gây mê hồi sức hiện tại có 31 cán bộ nhân viên, trong đó có 05 bác sỹ, 24 điều dưỡng và 2 hộ lý.

1. Lãnh đạo qua các thời kỳ:

 • Từ 1995 đến tháng 7/2008:   CKI Nguyễn Thị Thu Liên.
 • Từ tháng 7/2008 đến 3/2009: Bs Nguyễn Trọng Thiện.
 • Từ tháng 3/2009 đến 9/2009: Nguyễn Đăng Phúc.
 • Từ tháng 9/2009 đến 6/2010: Bs Nguyễn Trọng Thiện.
 • Từ tháng 6/2010 đến nay: CKI Trịnh Minh Thế.
                                            Cn. Võ Thị Thu –Điều dưỡng trưởng.

Bs. CKI Trịnh Minh Thế – Trưởng khoa.

2. Chức năng nhiệm vụ:

Là một khoa lâm sàng thực hiện đầy đủ mọi nhiệm vụ mà ngành y tế và bệnh viện giao phó:

 • Đảm bảo vô cảm an toàn và hồi sức trong mổ cho bệnh nhân làm phẫu thuật, thủ thuật.

     

 • Đảm bảo điều trị, chăm sóc bệnh nhân giai đoạn hồi tỉnh sau mổ. Đảm bảo kiểm soát đau hiệu quả bằng phương pháp giảm đau đa mô thức
 • Nghiên cứu khoa học và đào tạo lâm sàng cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng và các cơ sở y tế tuyến dưới.
 • Tham gia công tác chỉ đạo tuyến theo đề án
 • Tham gia đầy đủ các hoạt động và phong trào do ngành y tế và bệnh viện tổ chức.

3. Kết quả hoạt động chuyên môn và thành tích của đơn vị:

 • Với đặc thù của bệnh viện nói chung, bệnh nhân được phẫu thuật và thủ thuật tại khoa đều lớn tuổi, nhiều bệnh kèm, bệnh phức tạp và thời gian mổ kéo dài, nhiều bệnh nặng nguy cơ tử vong được cứu sống.
 • Anh chị em nhân viên trong khoa luôn đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt công tác chuyên môn, đảm bảo an toàn cho hơn hai nghìn bệnh nhân được phẫu thuật mỗi năm,
 • Khoa có các đề tài nghiên cứu khoa học báo cáo tại Hội nghị khoa học bệnh viện, Hội Gây mê hồi sức Miền Trung -Tây Nguyên và Hội nghị Gây mê hồi sức toàn quốc.

 • Khoa thường xuyên tổ chức đào tạo và tích cực tham gia các lớp đào tào trong và ngoài bệnh viện, đáp ứng tốt cho sự phát triển các kỹ thuật mới được ứng dụng trong bệnh viện.