Khoa Hóa Sinh

Được thành lập ngày: 26/5/1976 theo QĐ: 515/QĐ-BYT

I. Lịch sử hình thành và phát triển :

     – Được thành lập ngày: 26/5/1976 theo QĐ: 515/QĐ-BYT
Cùng với sự ra đời của Bệnh viện C trong những năm chiến tranh ác liệt tại chiến trường Khu V, Khoa Hóa Sinh là một bộ phận không thể tách rời của khoa Xét nghiệm BVC.

     – Sau ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam năm 1975 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đầu tư thích hợp của nhà nước, cùng với sự trưởng thành và lớn mạnh của Bệnh viện C Đà Nẵng, khoa Hóa Sinh đã được thành lập, tách thành một khoa riêng biệt.

     – Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về chăm sóc sức khỏe cho các Cán bộ trung, cao cấp, Cán bộ lão thành Cách mạng khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, kể từ ngày thành lập cho đến nay, Khoa Hóa Sinh – Bệnh viện C Đà Nẵng ngày càng phát triển và hoàn thiện về mọi mặt, chất lượng chuyên môn ngày càng cao, góp phần quan trọng trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh nhân.

     – Đó là sự nỗ lực của toàn bộ tập thể nhân viên khoa Hóa Sinh, đặc biệt có sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của Ban Lãnh Đạo bệnh viện qua nhiều thời kỳ. Trong đó, có sự học tập không ngừng, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, hợp tác trong và ngoài nước nhằm đưa chất lượng xét nghiệm ngày càng chuyên sâu, hiện đại, góp phần tích cực trong công tác chẩn đoán và điều trị, phù hợp với xu thế tiến bộ chung của nền y học nước nhà và thế giới.

II. Chức năng nhiệm vụ :

     – Thực hiện phân tích các xét nghiệm để cung cấp kết quả phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân

     – Tham gia đào tạo, giảng dạy kiến thức cơ sở chuyên ngành Hóa Sinh cho các đối tượng ngành xét nghiệm y học cho Cử nhân cao đằng, Trung cấp xét nghiệm

     – Thực hiện các đề tài NCKH các cấp

III. Nhân lực:

      a. Các Trưởng khoa qua các thời kỳ:

BS Hoàng Văn Tâm (1975-1979)

    DS Cao Thị Tám Trưởng khoa (1979 – 1989)
DS Dương Thị Hoa Trưởng khoa (1989 – 1990)
KTV Phan Thị Đông KTV trưởng – Quyền phụ trách khoa (1990-1992)

    Ths. Phạm Thị Thu Vân (từ 1992 đến nay)

b. Nhân lực hiện tại:

            Trưởng khoa: Ths. DS. Phạm Thị Thu Vân

            KTV trưởng: CN Trần Thị Bích Vân

            Tổ trưởng công đoàn: KTVCĐ Võ Thị Huyền Trang

          Tổng số cán bộ:

            – Thạc sỹ.                      : 01

            – BS                                : 01

            – Đại học                       : 03 ( trong đó 01 đang đi học )

            – KTV cao đẳng y           : 02

            – KTV trung cấp y           : 04

IV. NHIỆM VỤ:

   1. Thực hiện các xét nghiệm trong các lĩnh vực: Sinh hóa – Miễn dịch – Nước tiểu – Dịch phục vụ cho lâm sàng

   2. Đào tạo: hàng năm tham gia đào tạo hướng dẫn học sinh tực tập của Trường Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng và các trường khác gửi đến.

   3. Nghiên cứu khoa học

V. Công tác chuyên môn:

     Được sự quan tâm sâu sát của Ban lãnh đạo bệnh viện, với sự năng động sáng tạo của lãnh đạo khoa và sự nỗ lực không ngừng của tập thể nhân viên khoa Hóa Sinh, công tác chuyên môn của khoa phòng ngày được củng cố và phát triển, góp phần quan trọng trong công tác chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Trong những năm gần đây, khoa luôn đạt và vượt mức kế hoạch được giao, là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác ứng dụng CNTT, ứng dụng các tiến bộ KHKT mới trong công tác xét nghiệm.
     Một số trang thiết bị hiện đại đang được khai thác tại Khoa Hóa Sinh :

Máy xét nghiệm Hóa sinh tự động AU 640 – Olympus
Máy xét nghiệm Hóa sinh tự động A25

            Máy xét nghiệm Miễn dịch Access II

            Máy xét nghiệm Điện di tự động

            Máy xét nghiệm Khí máu

            Máy xét nghiệm Nước tiểu

            Máy xét nghiệm Điện giải đồ

VI. Hướng phát triển:

     Triển khai các kỹ thuật xét nghiệm mới hổ trợ cho chẩn đoán lâm sàng

Một số hình ảnh:

Ảnh tập thể Khoa Hoá Sinh