Khoa Hóa Sinh

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN:

1. Các Trưởng khoa qua các thời kỳ:

BS. Hoàng Văn Tâm (1975-1979)

DS. Cao Thị Tám Trưởng khoa (1979 – 1989)

DS. Dương Thị Hoa Trưởng khoa (1989 – 1990)

KTV Phan Thị Đông KTV trưởng – Quyền phụ trách khoa (1990-1992)

Ths.DS. Phạm Thị Thu Vân (từ 1992 đến tháng 3/2020)

BSCKII Lê Khắc Trung Chỉnh – Trưởng khoa HH-TM, phụ trách khoa Hóa sinh từ tháng 30/2020 đến nay

2. Nhân lực hiện tại:

          Phụ trách khoa`: BSCKII Lê Khắc Trung Chỉnh

          KTV trưởng`: CN. Nguyễn Văn Khanh

          Tổ trưởng công đoàn`: KTVCĐ Võ Thị Huyền Trang

          Tổ phó công đoàn `: KTVCĐ Đặng Thị Kiều Trang

          Tổng số cán bộ:

          – BS                      : 01

          – Đại học               : 04

          – KTV cao đẳng y  : 06

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 1. Thực hiện các xét nghiệm trong các lĩnh vực: Sinh hóa – Miễn dịch – Nước tiểu – Dịch phục vụ cho lâm sàng
 2. Đào tạo: hàng năm tham gia đào tạo hướng dẫn học sinh thực tập của Trường Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng và các trường khác gửi đến.
 3. Nghiên cứu khoa học

Được sự quan tâm sâu sát của Ban lãnh đạo bệnh viện, với sự năng động sáng tạo của lãnh đạo khoa và sự nỗ lực không ngừng của tập thể nhân viên khoa Hóa Sinh, công tác chuyên môn của khoa phòng ngày được củng cố và phát triển, góp phần quan trọng trong công tác chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Trong những năm gần đây, khoa luôn đạt và vượt mức kế hoạch được giao, là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác ứng dụng CNTT, ứng dụng các tiến bộ KHKT mới trong công tác xét nghiệm.

     Một số trang thiết bị hiện đại đang được khai thác tại Khoa Hóa Sinh :

     Xét nghiệm Hóa sinh:

 • Máy xét nghiệm Hóa sinh tự động Olympus AU- 680: 

 • Máy xét nghiệm Hóa sinh tự động Siemens Advia 1800:

 • Máy xét nghiệm Hóa sinh tự động Furuno CA-800:

 • Máy xét nghiệm Miễn dịch tự động Siemens Centaur XPT : Miễn dịch hóa phát quang 

 • Máy xét nghiệm Miễn dịch tự động Cobas E411: Miễn dịch điện hóa phát quang 

 • Máy xét nghiệm Khí máu Gem 3500 

 • Máy xét nghiệm HbA1C Premier 9210 : Xét nghiệm HbA1C bằng phương pháp Sắc ký lỏng cao áp hiện đại 

 • Máy xét nghiệm Nước tiểu
 • Máy xét nghiệm Điện giải đồ

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Tập thể:

 • Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008” theo quyết định số: /QĐ-UBND ngày 19/02/2009
 • Danh hiệu của Bộ Y tế “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2010 theo quyết định số: 738/QĐ-BYT ngày 18/03/2011
 • Danh hiệu của Bệnh viện C Đà Nẵng “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2011 vào sổ khen thưởng số: 23/KT
 • Danh hiệu của Bệnh viện C Đà Nẵng “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2012 theo quyết định số 1088 ngày 19/02/1012
 • Danh hiệu của Bộ Y tế “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2013 theo quyết định số: 1374/QĐ-BYT ngày 22/04/2014
 • Danh hiệu của Bộ Y tế “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2016 theo quyết định số: 581/QĐ-BYT ngày 22/02/2017
 • Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y Tế “ Đã có thành tích xuất sắc Thực hiện nhiệm vụ, kế hoach Y Tế năm 2019” ngày 03 tháng 02 Năm 2020 theo quyết định số: 267/QĐ-BYT ngày 0302/2020
 • Danh hiệu của Bộ Y tế “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2016 theo quyết định số: 581/QĐ-BYT ngày 22/02/2017
 • Danh hiệu của Bộ Y tế “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2021 theo quyết định số: 1247/QĐ-BYT ngày 18/05/2022
 • Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) cấp chứng chỉ công nhận chất lượng ISO 15189 năm 2020

2. Cá nhân:

 • Ths Phạm Thị Thu Vân – Nguyên trưởng khoa:
 • Bằng khen Bộ Y tế : 02
 • Bằng khen UBND TP Đà Nẵng : 02
 • Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân
 • Nhiều năm liền CSTĐ cấp cơ sỏ
 • CN Nguyễn Văn Khanh – KTV trưởng
 • Bằng khen Bộ Y tế : 02
 • Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Y Tế (2008)
 • Bằng khen UBND TP Đà Nẵng : 02
 • Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân
 • Nhiều năm liền CSTĐ cấp cơ sở
 • CN Nguyễn Hữu Quang
 • Bằng khen Bộ Y Tế, Sở Y Tế TP. HCM trong công tác tham gia phòng chống dịch Covid 19 – 2020
 • KTV Bùi Thị Lan
 • Bằng khen Bộ Y Tế, Sở Y Tế TP. HCM trong công tác tham gia phòng chống dịch Covid 19 – 2020
 • Một số cá nhân đạt Danh hiệu CTSS cấp cơ sở

 IV. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG:

Họp giao ban Khoa Hóa Sinh 

Hoạt động chuyên môn thường quy 

Các hoạt động khác của khoa 

Đào tạo trực tuyến