Khoa Y Học Nhiệt Đới

Được thành lập vào ngày 26/5/1976 theo quyết định số 515/QĐ-BYT

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Là một khoa thuộc hệ thống lâm sàng nội khoa bệnh viện C Đà Nẵng. Khoa Y học nhiệt đới được Ban giám đốc giao 20 giường kế hoạch, phân bố và sắp xếp đảm bảo các quy định về cách ly, chống lây nhiễm chéo, có buồng bệnh khép kín và phương tiện khử khuẩn đối với người bệnh và người tiếp xúc.
 • Thu dung điều trị các bệnh nội khoa thuộc bệnh lý Y học nhiệt đới như: Viêm gan siêu vi cấp, Tiêu chảy cấp, Sốt xuất huyết, Thủy đậu, Quai bị, Lỵ trực trùng, Lỵ Amib, Nhiễm trùng huyết, Viêm não – màng não, Cúm A/H1N1, Cúm A/H5N1 …
 • Là cơ sở cách ly và điều trị các bệnh truyền nhiễm có tính lây lan và nguy cơ bùng phát thành dịch trong cộng đồng. Tuyệt đối cách ly và điều trị triệt để, không để dịch bệnh có điều kiện phát triển thành dịch.
 • Là cơ sở thực tập cho sinh viên các trường Đại học Y Dược, Cao đẳng Y tế trong khu vực.

II. LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

 • 1975 – 1980: BS Đinh K’Lum
 • 1981 – 1983: BS Đặng Hạnh
 • 1984 – 1995: BS Phùng Thị Kim Loan
 • 1996 – 2001: BS Đặng Mỹ Hương
 • 2002 – 2008: Thạc sỹ Thiều Kim Liên
 • 2009 đến nay: BSCKI Nguyễn Đình Quốc Việt

 III. TÌNH HÌNH NHÂN LỰC

 • 02 Bác sỹ chuyên khoa I
 • 02 Cử nhân điều dưỡng và 05 Điều dưỡng trung học
 • 01 Nhân viên hộ lý

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ THÀNH TÍCH

 • Luôn hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu do Ban giám đốc giao.
 • Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Một số hình ảnh