Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN:

   Phòng Vật tư-TBYT được thành lập ngay từ ngày đầu thành lập bệnh viện theo Quyết định số 515/BYT-QĐ ngày 26/5/1976 của Bộ trưởng Bộ Y tế, tiền thân là Tổ sửa chữa thiết bị máy móc.

Các trưởng, phó phòng qua các thời kỳ:

* Tổ sửa chữa thiết bị máy móc (Từ năm 1976 đến 1980):

– Nguyễn Tấn Quyền                          Tổ trưởng

– Cao Thọ Chênh                                Tổ trưởng

– Nguyễn Thị Hương Giang                Tổ trưởng

* Phòng Vật tư-TBYT được thành lập (Từ năm 1981 đến 1999):

– TP. Vật tư- TBYT:                 KS. Đỗ Đức Chi

– PTP.Vật tư-TBYT:                 DS. Trần Huy Tưởng

* Từ năm 2000 đến tháng 3/2013: 

– TP. Vật tư- TBYT:                 KS.Lê Văn Từ

– PTP.Vật tư- TBYT:                KS.Nguyễn Đình Khán

* Từ tháng 3/2013 đến tháng 3/2015:

– TP. Vật tư- TBYT:                 KS.Lê Văn Từ

– PTP.Vật tư- TBYT:                KS.Đặng Hữu Qúy

* Từ tháng 3/2015 đến nay:

– TP. Vật tư- TBYT:                 BS.Nguyễn Hồng Dũng

– PTP.Vật tư- TBYT:                KS.Đặng Hữu Qúy

* Tổng số CBVC hiện có: 16 người, gồm:

. Bác sỹ Chuyên khoa I                       : 01

. Kỹ sư Điện-Điện tử                          : 05

. Cử nhân                                          : 03

. Dược sỹ Cao đẳng                            : 01

. Dược sỹ Trung học                          : 04

. Nhân viên kỹ thuật                           : 02

* Cơ cấu tổ chức gồm 03 bộ phận:

  1. Bộ phận hành chính và cung ứng

   – Thông kê quản lý hoạt động bảo trì sửa chữa TTBYT;

   – Tổ tham gia công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị và vật tư, hóa chất y tế.

  1. Bộ phận bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị y tế; vận hành Hệ thống xử lý chẩt thải; Hệ thống khí y tế; thang máy và máy phát điện dự phòng.
  2. Bộ phận Kho cấp phát Vật tư tiêu hao, hóa chất và Y dụng cụ và quản lý nhập, xuất hàng hóa.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Chức năng:

 Phòng Vật tư-TBYT chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc tổ chức thực hiện mua sắm quản lý, sử dụng toàn bộ trang thiết bị y tế và vật tư, hóa chất y tế.

2. Nhiệm vụ:

– Phòng Vật tư-TBYT có cơ sở làm việc riêng, độc lập, với chức năng tham mưu cho thủ trưởng đơn vị về kế hoạch, quy trình mua sắm, quản lý, lập kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị y tế.

– Giúp việc cho các Ban dự án và đầu tư XDCB trong lĩnh vực trang thiết bị.

– Trong công tác mua sắm TTBYT, xuất phát từ yêu cầu sử dụng phục vụ chuyên môn của các khoa/phòng và có ý kiến của Hội đồng KHCN bệnh viện, tiến hành trình Giám đốc phê duyệt kế hoạch mua sắm ưu tiên theo nhu cầu phát triển của bệnh viện.

– Tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, hóa chất và vật tư tiêu hao theo đúng quy định của Luật đấu thầu.

– Công tác kiểm tra sử dụng và bảo dưỡng thiết bị theo đúng qui trình kỹ thuật

– Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành và hằng năm kiểm kê và kiểm tra thiết bị cho riêng từng khoa.

– Lập thủ tục kiểm chuẩn và an toàn bức xạ trong Xquang y tế, theo dõi liều kế cá nhân, Kiểm định phương tiện đo và áp lực

– Kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản các thiết bị y tế, có nhận xét và ký tên vào lý lịch máy.

– Tổ chức đào tạo thường xuyên cho những viên chức vận hành thiết bị y tế của bệnh viện, các bệnh viện tuyến dưới có nhu cầu nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và sử dụng có hiệu quả TBYT.

– Theo dõi vận hành Hệ thống khí y tế, hệ thống xử lý chất thải, thang máy và máy phát điện dự phòng.

III. THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ:

1. Kết quả hoạt động chuyên môn:

 – Tập thể CBVC của Phòng thường xuyên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và đã giúp cho mỗi cán bộ, nhân viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ tư tưởng, chuẩn mực đạo đức lối sống.

– Đảm bảo công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế và hóa chất, vật tư tiêu hao theo đúng quy định của Luật đấu thầu.

– Tích cực tham gia xây dựng đề án cải tiến chất lượng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của phòng cũng như của bệnh viện.

– Theo dõi, thống kê, dự báo các mặt hàng VTTH nhằm đảm bảo cung ứng thông suốt. Tham gia cùng các khoa phòng quản lý tài sản.

a. Công tác cung ứng:

– Cung cấp đầy đủ Oxy phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân

– Cung ứng đầy đủ, nhanh chóng và đảm bảo chất lượng vật tư tiêu hao, hoá chất và y dụng cụ phục vụ công tác khám và điều trị bệnh nhân:

b. Công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị và Hóa chất vật tư tiêu hao:

– Trong năm đã tổ chức thực hiện đấu thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị và vật tư, hóa chất tiêu hao. Đảm bảo đúng tiến độ, đúng luật, công khai, minh bạch.

– Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thiết bị, hóa chất và vật tư tiêu hao phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19.

c. Công tác lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thiết bị:

– Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị y tế trong toàn bệnh viện, sẵn sàng có phương án thay thế để đảm bảo hoạt động chuyên môn thông suốt.  

– Sửa chữa lớn nhỏ, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị theo đúng quy định, đặc biệt các thiết bị an toàn nghiêm ngặt và bức xạ…đảm bảo trang thiết bị hoạt động chính xác, an toàn.

2. Thành tích đạt được:

          . Tập thể:

          – Đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc cấp cơ sở nhiều năm liền.

          – Tổ công đoàn vững mạnh nhiều năm liền.

          . Cá nhân:

          – 100% CBVC trong phòng đạt lao động tiên tiến.

          – Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

          – Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt nam.

IV. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG:

Tập thể Phòng Vật tư thiết bị Y tế 

Tổ sửa chữa lắp đặt thiết bị 

Kỹ sư phòng vật tư sửa chữa thiết bị 

Kỹ sư phòng vật tư sửa chữa thiết bị 

Bộ phận hành chính-cung ứng 

Bộ phận Kho cấp phát vật tư tiêu hao