Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

1. Lịch sử hình thành:

          Phòng Vật tư – TBYT được thành lập ngay từ ngày đầu thành lập bệnh viện theo Quyết định số 515/BYT-QĐ ngày 26/5/1976 của Bộ trưởng Bộ Y tế Bs Vũ Văn Cẩn đã ký, tiền thân là tổ sửa chữa thiết bị máy móc và là 1 trong 5 phòng quản lý phục vụ như:- Phòng Y Vụ – Phòng Tổ chức cán bộ- Phòng Hành chính quản trị- Phòng Kế toán tài vụ – Tổ sửa chữa thiết bị máy móc .

2.Các thế hệ lãnh đạo:

– Nguyễn Tấn Quyền

– Cao Thọ Chênh

– Nguyễn Thị Hương Giang

– Từ năm 1981: Ks. Đỗ Đức Chi – TP. Vật tư- TBYT,Ds. Trần Huy Tưởng – PTP.Vật tư – TBYT

– Từ năm 2000 đến 2014: Ks. Lê Văn Từ – TP. Vật tư- TBYT

– Từ năm 2015 đến nay:

+ BS CKI Nguyễn Hồng Dũng ,Trưởng phòng

+ KS Đặng Hữu Quý, Phó trưởng phòng

– Nhân viên: Kỹ sư(03), CN(02), CĐ(01),TC(01), Khác(05)

3. Chức năng:   Phòng Vật tư – TBYT chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng toàn bộ trang thiết bị y tế và vật tư.

4. Nhiệm vụ:     Phòng Vật tư – TBYT có cơ sở làm việc riêng, độc lập, với chức năng tham mưu cho thủ trưởng đơn vị về kế hoạch, quy trình mua sắm, quản lý, lập kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị y tế.Trong công tác mua sắm TTBYT, xuất phát từ yêu cầu sử dụng phục vụ chuyên môn của các khoa/phòng và có ý kiến của Hội đồng KHKT bệnh viện, tiến hành trình Giám đốc phê duyệt kế hoạch mua sắm ưu tiên theo nhu cầu phát triển của bệnh viện.Thực hiện Quyết định số130/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách quốc gia về TTBYT bao gồm các loại thiết bị, dụng cụ, vật tư, phương tiện vận chuyển chuyên dụng phục vụ cho hoạt động chăm sóc BVSK nhân dân. Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đặc biệt trong giai đoạn Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa, nhu cầu chăm sóc BVSK nhân dân đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. TTBYT là một trong những quan trọng quyết định hiệu quả, chất lượng của công tác y tế, hổ trợ tích cực cho người thầy thuốc trong công tác.Tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị y tế, hóa chất và vật tư tiêu hao theo đúng luật đấu thầu.

         Công tác kiểm tra sử dụng và bảo quản thiết bị theo chế độ qui địnhLập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành và hằng năm kiểm kê và kiểm tra thiết bị cho riêng từng khoa.

         Tổ chức đào tạo thường xuyên cho những viên chức vận hành thiết bị y tế của bệnh viện, các bệnh viện tuyến dưới có nhu cầu nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và sử dụng có hiệu quả TBYT.

Một số hình ảnh

Tập thể phòng Vật tư thiết bị Y Tế

Đôi ngũ kỹ thuật