Phòng Công Nghệ Thông Tin

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thành lập ngày 17 tháng 6 năm 2010, theo số: 493/QĐ-BVC

I. Sơ lược quá trình phát triển phòng Công Nghệ Thông Tin:

Quá trình thành lập:

Nguyên trước đây là Tổ Công Nghệ Thông Tin trực thuộc phòng Kế Hoạch Tổng Hợp và được tách ra thành phòng Công Nghệ Thông Tin riêng biệt hoạt động độc lập. Là bộ phận phục vụ cho các hoạt động của bệnh viện theo sự phân công của Giám đốc .

           Lãnh đạo qua các thời kỳ:   +   Trưởng phòng:         –  TS BS Nguyễn Hữu Quốc Nguyên  ( 2010-2013)

                                                                                             –  Ths BS Nguyễn Trọng Thiện (2015 -2017)

                                                                                             –  TS. BS Nguyễn Tấn Dũng – PGĐ (2017 -2022)

                                                      +  Phụ Trách phòng:       – CN Đầu Xuân Đồng (Tháng 5/2022 đến nay)    

Tình hình nhân lực:

Tổng số nhân lực hiện tại của Phòng Công Nghệ Thông Tin hiện tại là 07 CBVC (trong đó có 02 đảng viên), bao gồm: 01 Thạc sĩ, 02 Kỹ sư, 04 Cử nhân. Bước đầu tách ra hoạt động đập lập cùng với tình hình nhân lực của phòng còn thiếu hụt, nhưng những năm qua tập thể cán bộ viên chức của phòng đã nỗ lực phấn đấu làm việc hết mình và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Về cơ cấu tổ chức:  Phòng Công Nghệ Thông Tin gồm có các bộ phận:

-Cán bộ quản lý: 01 Phụ trách phòng

-Bộ phận phần cứng: 01 Kỹ sư.

-Bộ phận phần mềm: 01 Thạc sĩ, 01 Kỹ sư, 02 Cử nhân.

-Bộ phận thống kê và báo cáo: 01 Cử Nhân.

2. Chức năng, nhiệm vụ và chức năng được giao:

-Luôn được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; sự phối hợp hiệu quả của các phòng chức năng, các khoa và các trung tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ;

-Xây dựng kế hoạch thực hiện và tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện về các ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động và quản lý bệnh viện một cách cụ thể có hiệu quả.

-Hổ trợ và phối hợp với các khoa, phòng và trung tâm trong toàn Bệnh viện về các lĩnh vực thuộc Công nghệ thông tin góp phần nâng cao công tác chuyên môn. Tăng cường tính hiệu quả, nhanh chóng và chính xác trong công tác khám bệnh, chữa bệnh để nhằm nâng cao chất lượng Bệnh viện .

-Quản tri wedsite bệnh viện,thực hiện lưu trữ, thống kê số liệu theo chức năng được quy định.

-Đã phối hợp và triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý bệnh viện tổng thể giúp cho công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện thuận lợi nhanh chóng, chính xác chống chống ùn tắc tại các phòng khám bệnh; góp phần giúp cho bệnh viện thực hiện đúng chỉ thị 05/2012/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

-Phối hợp cùng với Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp,Tài chính kế toán,Vật tư TBYT… kiểm tra theo dõi về bệnh nhân điều trị nội trú và ngoại trú; công tác sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao…trong bệnh viện; quản lý và sử dụng hồ sơ bệnh án theo quy định của Luật Khám chữa bệnh; kịp thời bổ sung các báo cáo theo yêu cầu của Luật BHYT; công khai minh bạch các chi phí khám chữa bệnh cho từng bệnh nhân … góp phần nâng cao hiệu quả quản lý y tế và giảm phiền hà về thủ tục hành chính cho người bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người bệnh.

3. Khen thưởng:

-Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến ” cấp cơ sở, các năm 2011,2012, 2013, 2014.

-Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc ” cấp cơ sở và Bộ Y Tế năm 2015.

4.Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

-Tiếp tục phối hợp để hoàn thiện Hệ thống quản lý Bệnh viện tổng thể nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu chuyên môn và quản lý chung của Bệnh viện.

-Cập nhật những ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh Y Tế tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện kịp thời có kế hoạch triển khai đưa vào sử dụng.

-Có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn tốt nhằm đáp ứng kịp thời công tác phục vụ cho các yêu cầu của Bệnh viện.Nghiên cứu triển khai các ứng dụng trực tuyến trong công tác phục vụ người bệnh.

Một số hình ảnh