Khoa Nội Thận – Tiết Niệu

I.LỊCH SỬ KHOA:

* Năm 1990 thành lập khoa Tim Mạch – Thận :

Trưởng khoa :  Bs CKII : Ngô Văn Tường : 1990 – 2006

                        Bs CKII : Hoàng Thị Thanh Hòa : 2006 – 2012

* Ngày 01 -10 – 2010 thành lập khoa Nội Thân – Tiết Niệu :

                        Trưởng khoa : Ths Bs Nguyễn Tiến Đạt

Được thành lập vào ngày 24/8/2010 theo quyết định số 767/QĐ-BVC

II.TỔ CHỨC BỘ MÁY :

Năm 1990 thành lập khoa Tim Mạch – Thận : Bao gồm 2 chuyên khoa (Tim Mạch – Thận )

Ngày 01 – 10 – 2010 thành lập khoa Nội Thận – Tiết Niệu ( cơ bản tách từ khoa Tim Mạch)

Hiện nay, Tổng nhân lực của khoa : 11 NV

            Trong đó :

Bác sĩ :  04  ( Ths.Bs : 02, Bs CKI : 02 )

Điều Dưỡng : 07 (CNĐD: 01, CĐĐD : 01 , ĐDTC : 05)

Hộ lý :  01 (chung với khoa Nội Tiêu Hóa)

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Điều trị các bệnh về Thận – Tiết Niệu nội trú và ngoại trú

Kế hoạch giường bệnh : 30 giường

Giường thực kế : 30 giường

Tham gia nghiên cứu khoa học:

Khảo sát áp lực động mạch phổi ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo chu kỳ

Đánh giá nhận thức của người bệnh trên 40 tuổi mắc bệnh U xơ tiền liệt tuyến lành tính tại khoa Nội Thận – Niết Niệu Bệnh Viện C Đà Nẵng

Khảo sát nhận thức và thực hành tuân thủ chế độ ăn , uống của bệnh nhân suy thận mạn khám và  điều trị tại khoa Nội Thận – Tiết Niệu Bệnh Viện C Đà Nẵng.

Hướng dẫn sinh viên Trường Đại Học Kỷ Thuật Y Tế TW II và sinh viên Khoa Y Trường Đại Học Đà Nẵng .

Tham gia công tác tuyến .

IV. THÀNH TÍCH CỦA KHOA :

Đạt tập thể lao động xuất sắc từ năm 2010, 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015