THƯ MỜI BÁO GIÁ cung cấp hàng hóa thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2023-2024

Bệnh viện C Đà Nẵng đang chuẩn bị triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp hàng hóa thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2023-2024 tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nói trên, bệnh

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Kiểm định máy đo điện não, điện tim

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Kiểm định máy đo điện não, điện tim, với nội dung cụ thể như file đính kèm: File đính kèm: 1.Yêu Cầu Báo Giá điện tim điện não

THƯ MỜI CHÀO GIÁ mua giấy in phim sony dùng cho máy C-Arm

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua giấy in phim sony dùng cho máy C-Arm với nội dung cụ thể như file đính kèm: File đính kèm: Thư mời báo giá giấy sony