Khoa Mắt

Được thành lập vào ngày 26/05/1976 theo quyết định số 515 BYT/GĐ

I. LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

Bs. Nguyễn Khắc Quảng tiếp quản 1975

Bs. Nguyễn Thị Kim Cuộc: 1975-1977

Bs. Phan Phụng                  : 1977-1995

Ts.Bs. Nguyễn Hữu Quốc Nguyên: 1995-2013

Bs CKII. Huỳnh Quốc Vũ: 2014 đến 2018

Bs CKII. Lê Văn Đồng: 2018 đến nay

Tổ chức bộ máy.

Khoa Mắt được thành lập từ năm 1976 và phát triển liên tục đến hiện nay. Tổng biên chế khoa có 9 trong đó có 1 Bác sĩ CKII,  02 Bác sĩ CKI, 01 Bs nội trú, 03 Cử nhân điều dưỡng, 02 Điều dưỡng trung học

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ.

– Khám và điều trị cho các đối tượng cán bộ trung cao ở thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền trung Tây Nguyên, nhân dân trong khu vực.

– Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

– Tham gia công tác phòng chống mù lòa trong khu vực.

III. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Công tác chuyên môn

   Hiện tại khoa Mắt khám và điều trị bệnh nội ngoại trú cho tất cả các bệnh nhân bảo hiểm y tế hay dịch vụ, … Điều trị nôi trú với các bệnh nội khoa cũng như ngoại khoa. Điều trị phẫu thuật gồm các phẫu thuật ngoại nhãn cũng như nội nhãn, trong đó đặc biệt khoa Mắt được trang bị máy phaco hiện đại đã phẫu thuật cho hàng ngàn bệnh nhân đục thể thủy tinh đem lại ánh sáng cho nhiều người ngoài ra khoa còn được trang bị máy siêu âm, máy laser YAG.

  Phẫu thuật Phaco đặt thủy tinh thể nhân tạo đã được thực hiện thường qui

Các kỹ thuật Laser mống mắt, Laser bao sau đã được thực hiện thường xuyên.

   Từ năm 2007 Chuyên khoa Mắt đã phối hợp với chuyên khoa TMH mổ tiếp khẩu túi lệ mũi qua nội soi. Đây là phẫu thuật không để lại sẹo, cho kết quả rất tốt sau phẫu thuật.

2. Công trình nghiên cứu.

1. Đề tài cấp bộ.

   “Nghiên cứu phát hiện sớm bệnh lý võng mạc ở bệnh nhân đái tháo đường và các phương pháp điều trị”.

   “Nghiên cứu kết quả điều trị Glôcôm góc đóng nguyên phát bằng cắt mống mắt chu biên Laser Nd: YAG tại khoa Mắt bệnh viện C Đà Nẵng”

2. Đề tài cấp cơ sở.

    “Đánh giá kết quả điều trị đục thể thủy tinh ở bệnh nhân có bệnh đái tháo đường bằng phẫu thuật phaco”

    “Khảo sát tần suất góc tiền phòng hẹp và độ sâu tiền phòng ở người tuổi đến khám tại khoa Mắt Bệnh viện C Đà Nẵng”

   Ngoài ra Khoa mắt cũng có một số nghiên cứu cấp cơ sở đã và đang triển khai như: “Đánh giá lết quả phẫu thuật phaco kết hợp cắt bè củng giác mạc cùng một vị trí trên bệnh nhân glôcôm có đục thể thủy tinh”.

IV. DANH HIỆU KHEN THƯỞNG:

-Tổ LĐXS cơ sở, 1176/QĐ-KT ngày 24/12/2010 của Giám đốc bệnh viện

– Tổ LĐXS cơ sở, 996/QĐ-KT ngày 30/12 /2011 của Giám đốc bệnh viện

– Tổ LĐXS cơ sở, 1088/QĐ-BVC ngày 19/12/2012 của Giám đốc bệnh viện

– Tập thể LĐXS, ngày 25/03/2013 của Bộ Y Tế

– Tập thể LĐXS, ngày 24/04/2014 của Bộ Y Tế

– Bằng Khen, ngày 30/01/2015 của Bộ Y Tế

Một số hình ảnh

Giao ban hằng ngày

Tập thể Khoa Mắt