BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG TIẾP NỐI MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC CHUYÊN MÔN VỚI ĐOÀN CHUYÊN GIA BỆNH VIỆN MAYO CLINIC HOA KỲ

         Sau hơn 2 năm tạm ngắt quãng vì đại dịch COVID-19, mối quan hệ hợp tác chuyên môn giữa bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Mayo Clinic Hoa Kỳ lại tiếp tục được kết nối. Ngày 17, 18/4/2023, tại Bệnh viện C Đà Nẵng đã diễn ra chuỗi hoạt động trao đổi chuyên môn

Chương trình hợp tác chuyên môn quốc tế

Chương trình hợp tác chuyên môn của Bệnh viện C Đà Nẵng với Bệnh viện Harboview Đại học Washington- Hoa Kỳ và Bệnh viện Mayo Clinic-Hoa Kỳ, năm 2019             Trong khuôn khổ chương trình hợp tác thường niên với Đoàn Bác sỹ Bệnh viện Harboview Đại học Washington- Hoa Kỳ và Bệnh viện Mayo Clinic-Hoa Kỳ, Bệnh viện C Đà Nẵng

Hợp tác giảng dạy

Giáo sư Frank Alan Stackhouse – Bệnh viện Harborview, Trường Đại học Y khoa thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ đến giảng dạy tại Bệnh viện C Đà Nẵng.          Nhằm tăng cường năng lực chuyên môn và mở rộng hợp tác quốc tế, Bệnh viện C Đà Nẵng đã mời Giáo sư Frank Alan Stackhouse –

Các hoạt động quốc tế

Tham gia các hoạt động Chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2015: Theo công văn số: 461/BVC-ĐTCĐT Các hoạt động Y tế sẽ triển khai tại Bệnh Viện C Đà Nẵng như: +Chăm sóc tích cực (Critical care nursing) : từ ngày: 20-21/8/2015, thực hành trên mannequin +Hồi sức tim mạch nâng cao (Advanced cardiac life support): từ