Phòng Tổ Chức Cán Bộ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

II. LỊCH SỬ

Được thành lập ngày: 26/5/1976 theo QĐ: 515/QĐ-BYT
Các giai đoạn phát triển của phòng: 1976

1983 đến 1988: Trưởng phòng Bác sỹ Trương Quang Văn
Trưởng phòng Ông Huỳnh Kim Phẩm

1993 đến 2005: Trưởng phòng Chuyên viên Trần Huy Tưởng
2006 đến 2015 :Trưởng phòng BSCKII Hoàng Tuyết Mai; Phó trưởng phòng BSCKI Trần Viết Hiền

Hiện nay: Trưởng phòng Ths BS Đặng Văn Trí

II/ TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

Phòng Tổ chức Cán bộ – Bệnh viện C Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 515/QĐ-BYT ngày 26/5/1976 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Qua gần 40 hình thành và phát triển của Bệnh viện C Đà Nẵng,cùng với toàn ngành vượt qua khó khăn thử thách,vững bước phát triển đi lên làm tốt công tác chăm sóc,bảo vệ và nâng cao  sức khỏe của nhân đân.Những cống hiến ,đóng góp của Bệnh viện C đà nẵng  đã được Đảng Nhà nước và nhiều ban ngành ,địa phương,Trung ương ghi nhận và tặng thưởng  nhiều phần thưởng cao quý tiêu biểu như:

– Huân chương Độc lập hạng Nhì

– Cờ thi đua Chính phủ

– Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

– Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế hàng năm.

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

– Bằng khen của các Hội, Đoàn thể Trung ương qua các năm.

Trong các thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của Phòng Tổ chức và đội ngũ  cán bộ làm công tác Tổ chức qua các thời kỳ,góp phần ổn định bộ máy cơ cấu Tổ chức ,nhân lực và thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động.Thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để cán bộ viên chức và người lao độngyên tâm công tác,đóng góp sức mình vào việc xây dựng và phát triển Bệnh viện.

Phòng có chức năng nhiệm vụ:

1) Công tác tổ chức:

Tham mưu cho Lãnh đạo bệnh viện trong công tác tổ chức bộ máy; quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng; quản lý và sử dụng đội ngũ CBVC; thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước cho người lao động; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trật tự an toàn bệnh viện.

            – Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển về công tác cán bộ, xây dựng quy chế làm việc đi vào nề nếp, đáp ứng nhu cầu ngày một phát triển và mở rộng quy mô hoạt động của bệnh viện.

            2/ Công tác cán bộ:

– Tuyển dụng, tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng bổ nhiệm đội ngũ có trình độ đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Bệnh viện hạng I.

            – Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

            – Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, công tác đánh giá viên chức; các chế độ chính sách và lao động tiền lương.

            – Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và  thái độ phục vụ.

            – Nắm tình hình tâm tư nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

            3/ Công tác Chế độ chính sách:

            + Chế độ chính sách: Lương, Phụ cấp, Bảo hiểm.

            + Các chế độ chính sách khác.

            4/ Bảo vệ:

            + Bảo vệ chính trị nội bộ

            + Công tác PCCC, Tự vệ, QPAN, PCLB, BHLĐ và một số công việc có liên quan.     

            III/ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

            1/ Hình thức khen thưởng:

            – Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế:

            + Quyết định số 590/QĐ-BYT, ngày 20/02/2009 của Bộ Trưởng Bộ y tế đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm  vụ, kế hoạch y tế năm 2008;

            + Quyết định số 1423/QĐ-BYT, ngày 02/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2011;

            + Quyết định số 568/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích trong việc triển khai Quy chế dân chủ cơ sở;

            – Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng:

+ Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010;

+ Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011 và 2012;

– Giám đốc Bệnh viện C tặng danh hiệu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

            2/ Danh hiệu:

            – Danh hiệu Tập thể LĐXS năm 2011 (Theo quyết định số: 1423/QĐ-BYT ngày 02/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Một số hình ảnh

Tập thể phòng Tổ chức cán bộ