Khoa Cấp Cứu

1. Lãnh đạo khoa hiện tại :

                Trưởng khoa : Bs Ck1 Nguyễn Thái Trí

                Điều dưỡng trưởng : Cử nhân Lê Thị Tuyết Hạnh

2. Nhân sự :

                22 CBVC bao gồm :

                Bác sĩ Ck1 : 5

                Bác sĩ : 2

                Điều dưỡng : 14 : CN (2), CĐ (1), TC (11), đang học cử nhân 2

3. Lịch sử phát triển :

Khoa Cấp Cứu bệnh viện C Đà Nẵng được thành lập vào ngày 19/11/2008 theo quyết định số 935/ QĐ-BVC. Bác sĩ CKI Nguyễn Thái Trí làm trưởng khoa, cử nhân Lê Thị Tuyết Hạnh làm điều dưỡng trưởng.

Khoa Cấp Cứu bệnh viện C là một khoa được thành lập hết sức non trẻ . Tuy nhiên dưới sự quan tâm của Ban Giám Đốc bệnh viện cùng với sự quản lý tốt, khoa Cấp Cứu đang ngày càng phát triển vượt bậc. Với tinh thần hết lòng vì người bệnh, toàn thể cán bộ nhân viên khoa Cấp Cứu đang ngày đêm tận tụy cứu chữa người bệnh, đem lại niềm tin cũng như uy tín ngày càng cao cho bệnh viện C Đà Nẵng. Thường xuyên trau dồi chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, chú trọng nghiên cứu khoa học hợp tác chỉ đạo tuyến cũng như hợp tác quốc tế. Có quan hệ tốt với các khoa phòng chung tay xây dựng bệnh viện C Đà Nẵng ngày càng phát triển mạnh mẽ.

4. Nhiệm vụ :

                – Tiếp nhận và điều trị tất cả các trường hợp bệnh Cấp Cứu được chuyển đến

                – Tham gia cấp cứu ngoại viện và tiếp nhận cấp cứu hàng loạt

                – Khám và chữa bệnh cho cán bộ Trung và Cao Cấp miền Trung và Tây Nguyên

                – Nghiên cứu khoa học

                – Tư vấn tuyên truyền giáo dục cấp cứu cho cộng đồng

                – Chỉ đạo tuyến về lĩnh vực cấp cứu cho tuyến dưới

Một số hình ảnh ( đang cập nhật)