Khoa Cấp Cứu

Lịch sử hình thành :

Khoa Cấp Cứu được được thành lập ngày 11 tháng 8 năm 2009

Trưởng khoa : Bs Nguyễn Thái Trí

Ngày 22 tháng 5 năm 2007 , BS Nguyễn Thái Trí chuyển công tác

Bác sỹ -CKI- Lê Văn Đương , phó trưởng khoa , được bổ nhiệm Phụ Trách khoa Cấp Cứu  từ ngày 01 tháng 8 năm 2007 cho đến nay 

Khoa hiện tại có 21 nhân viên gồm 5 Bác sỹ, trong đó có 3 Bác sỹ chuyên khoa cấp I , 05 điều dưỡng đại học và 09 cao đẳng điều dưỡng

Hoạt động chuyên môn :

Trực luôn phiên 2 ca 3 kíp , đảm bảo nhân lực trực cấp cứu 24/24h . Luôn luôn sẵn sàng tiếp đón tất cả những bệnh nhân đến cấp cứu với phương châm “ Nhanh chóng, chính xác, an toàn, hiệu quả ”,

Khoa được trang bị đầy đủ các giường cấp cứu chuyên dụng ,trang thiết bị phục vụ cho cấp cứu như máy Mornitor 5 thông số theo dõi bệnh nhân,  máy thở , máy sốc điện, máy ép tim tự động, siêu âm tại giường, Xquang phổi tại giường , hệ thống truyền dữ liệu hình ảnh kỹ thuật số từ các kh( hệ thống PACS: Picture Archiving and Comunication System : hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế )….

 -Các hoạt động khác của khoa Cấp Cứu

+Tham gia tích cực các công tác cấp cứu ngoại viện .

+Hợp tác Quốc tế