Khoa Nội Tiêu Hóa

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN:

          Khoa Nội Tiêu Hóa Bệnh Viện C-Đà Nẵng được thành lập ngày 26/05/1976

          Đến năm 2013 khoa Nội Tiêu hóa tách riêng chuyên ngành cơ xương khớp-thần kinh chỉ chuyên điều trị các bệnh lý ống tiêu hóa, gan mật, tụy .. .

          Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ:

 • BS Mai Quang Phổ
 • BS Nguyễn Thị Ánh Tuyết
 • BS Lê Phúc Thanh
 • BS Ngô Tuấn Linh

Lãnh đạo hiện nay:

 • Trưởng khoa: BSCKII. Ngô Tuấn Linh.
 • Điều dưỡng trưởng: CN. Ngô Thị Hà

Tổng số cán bộ viên chức hiện tại : 24.

Trong đó có: 02 BS chuyên khoa cấp II, 02 BS chuyên khoa cấp I , 01 thạc sỹ, 03 BS đa khoa, 04 cử nhân điều dưỡng, 11 cao đẳng điều dưỡng và 1 hộ lý.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Chức năng nhiệm vụ của đơn vị: Thu dung điều trị bệnh nhân với các bệnh lý ống tiêu hóa,  gan mật, tụy… Tham gia nội soi tiêu hóa chẩn đoán và điều trị tại Khoa Thăm Dò Chức năng, siêu âm bụng.

III. THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ:

 • Tập thể Lao động Xuất sắc, theo Quyết định số 80/KT ngày 10 tháng 01 năm 2008.
 • Tập thể Lao động Xuất sắc, theo Quyết định số 152/KT ngày 06 tháng 01 năm 2009.
 • Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng, theo quyết định ngày 19 tháng 02 năm 2009.
 • Tập thể Lao động Xuất sắc, theo Quyết định số 1024/QĐ-KT ngày 22 tháng 12 năm 2009.
 • Tập thể Lao động Xuất sắc, theo Quyết định số 1176/QĐ-KT ngày 24 tháng 12 năm 2009.
 • Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng, theo Quyết định ngày 28 tháng 01 năm 2011.
 • Đạt giải nhất Hội thi Tuyên truyền về thực hiện quy tắc ứng xử do Bệnh viện tổ chức ngày 13 tháng 08 năm 2011.
 • Tập thể Lao động Xuất sắc, theo Quyết định số 08/QĐ-KT ngày 03 tháng 01năm 2012.
 • Tập thể Lao động Xuất sắc, theo Quyết định số 1199/QĐ- BYT ngày 03 tháng 04 năm 2015.
 • Tập thể Lao động Xuất sắc, theo Quyết định số 18/QĐ-BVC ngày 08 tháng 01 năm 2016.
 • Tập thể Lao động Xuất sắc các năm 2017
 • Tập thể Lao động Xuất sắc, theo Quyết định số 1199/QĐ- BYT ngày 03 tháng 04 năm 2015.
 • Tập thể Lao động Xuất sắc, theo Quyết định số 18/QĐ-BVC ngày 08 tháng 01 năm 2016.
 • Tập thể Lao động Xuất sắc, theo Quyết định số 4353/QĐ-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2018.
 • Tập thể Lao động Xuất sắc, theo Quyết định số 235/QĐ-BYT ngày 21 tháng 1 năm 2019.
 • Tập thể Lao động Xuất sắc năm 2019.
 • Tập thể Lao động Xuất sắc năm 2020.

IV. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG:

Tập thể khoa Nội Tiêu Hóa