Khoa Khám Bệnh

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN:

1. Lãnh đạo Khoa Khám bệnh qua các thời kỳ:

– Bs Võ Xuân Khương.

– Bs Phùng Văn Ba.

– Bs CKI Phạm Xân.

– Bs CKI Hồ Thị Anh Hoa.

– Bs CKI Lê Thị Hồng An.

– Bs CKI Ngô Văn Sung (năm 1997 đến nay)

2. ĐDTrưởng: CN ĐD Nguyễn Thị Thư

3. Tổng số CBCNV:  28

– Trong đó:

BS CKI: 04

CNĐD:  06, CNCĐ: 03

ĐDTrung cấp: 16

– Bác sĩ phục vụ các phòng khám chuyên khoa: 04( 01 BS chuyên khoa Da

-Tổng số phòng khám đang họat động do khoa quản lí: 16 phòng

02 phòng khám bệnh chung

01 phòng khám tăng cường.

01 phòng khám nội Tiêu hóa.

01 phòng khám nội Tim mạch.

01 phòng khám nội Thần kinh.

01 phòng khám nội Hô hấp

01 phòng khám Nội tiết.

01 phòng khám Ngoại Chấn thương thần kinh.

01 phòng khám Ngoại Tổng hợp.

01 Phòng khám Mắt.

01 phòng khám Tai Mũi Họng.

01 phòng khám PHCN

01 phòng khám YHCT

01 phòng khám Ung bướu

01 phòng khám Da liễu

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

– Tổ chức, tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh đến khám chữa bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú.

– Thực hiện công tác quản lí và điều trị ngọai trú, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu.

– Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình hình bệnh tật cho các đối tượng nguy cơ  để có biện pháp ngăn ngừa bệnh tật.

– Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo.

III. THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ:

  1- Nhiệm vụ chính trị:

– Bảo đảm chỉ tiêu được giao hàng năm, trung bình vượt 10% chỉ tiêu được giao qua các năm.

– Không để xảy ra ùn tắc, gây phiền hà cho người bệnh, không có tiêu cực trong khám chữa bệnh. Bảo đảm qui chế ngành, qui chế bệnh viện, thực hiện nghiêm túc qui tắc ứng xử, thực hiện tốt y đức.

  2- Nghiên cứu khoa học:

Hàng năm có đề tài nghiên cứu khoa học, được nghiên cứu thực tiễn, có khả năng ứng dụng được hội đồng khoa học nghiệm thu và đánh giá bảo đảm yêu cầu.

  3- Thi đua khen thưởng:

Hàng năm đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động xã hội chủ nghĩa, tập thể lao động giỏi. Được nhận các bằng khen gồm có:

– Bằng khen của chủ tịch UBND TPĐN qua các năm  2011, 2013.

– Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế  năm 2011,2013,2014.

– Bằng khen của giám đốc bệnh viện qua các năm từ 2008-2015.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch CoVid-19 năm 2020.

IV. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG: