Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG

(Điều 4 và 5, Quyết định số 672/QĐ-BYT ngày 31/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Điều 4. Chức năng

 1. Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
 2. Khám, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho nhân dân Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố lân cận.
 3. Tham gia đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học, làm công tác chỉ đạo tuyến theo nhiệm vụ được phân công.
 4. Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật cao hiện đại để phục vụ người bệnh.
 5. Tham gia chỉ đạo công tác giám định y khoa đối với các tỉnh, thành phố được phân công tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Điều 5. Nhiệm vụ

1. Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho các bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

 1. Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám, cấp cứu, điều trị cho các bộ trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước tại khu vực được phân công.
 2. Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe các đoàn khách quốc tế của Trung ương Đảng và Chính phủ đến thăm và làm việc tại khu vực.
 3. Tham gia công tác y tế phục vụ các đại hội, hội nghị quan trọng của Đảng, Nhà nước được tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
 4. Là tuyến cuối tiếp nhận khám, chữa bệnh cho các cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe khu vực miền Trung – Tây nguyên.
 5. Khám sức khỏe cho các đối tượng đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài và kết hôn với người nước ngoài.
 6. Khám bệnh, chữa bệnh cho người nước ngoài.
 7. Tham gia khám giám định y khoa theo yêu cầu của các Hội đồng Giám định y khoa trên cơ sở phân cấp của Bộ Y tế.
 8. Phục hồi chức năng sau điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng.
 9. Phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn để phát hiện và dập tắt dịch.
 10. Tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị người bệnh theo các quy định của Bộ Y tế.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Bộ Y tế.

2. Đào tạo cán bộ:

 1. Bệnh viện là cơ sở thực hành của một số trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Y, Dược.
 2. Tham gia đào tạo cán bộ y tế ở bậc Sau đại học, Đại học, Cao đẳng, Trung học.
 3. Tổ chức công tác đào tạo liên tục và đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức trong Bệnh viện và các cơ sở y tế khác có nhu cầu.
 4. Đào tạo về thực hành cho các thực tập sinh người nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Bệnh viện khi có đồng ‎ cho phép của Lãnh đạo Bộ Y tế.

3. Nghiên cứu khoa học:

 1. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học để phục vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ y tế, góp phần phát triển kinh tế và xã hội trong khu vực.
 2. Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.
 3. Tổ chức các Hội nghị khoa học cấp bệnh viện, quốc gia và quốc tế.
 4. Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

4. Phòng, chống dịch bệnh:

­­­Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe,  phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt, các nhiệm vụ phòng bệnh, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

5. Chỉ đạo tuyến:

 1. Chỉ đạo công tác Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và công tác Giám định Y khoa cho tuyến trước trong khu vực được Bộ Y tế phân công.
 2. Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho tuyến trước.
 3. Tham gia hỗ trợ tuyến trước tổ chức triển khai các chương trình, dự án y tế.
 4. Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài Ngành y tế để thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe.
 5. Tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.

6. Hợp tác quốc tế:

 1. Chủ động khai thác, thiết lập các mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi chuyên gia về khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ với các cơ sở khám chữa bệnh; xây dựng các dự án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức quốc tế về dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật.
 2. Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế với Bệnh viện; cử cán bộ, học viên đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài; nhận giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Bệnh viện; quản lý‎‎ đoàn ra, đoàn vào trong phạm vi hoạt động của Bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế.
 3. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp học quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Bệnh viện quản lý‎ theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý bệnh viện:

 1. Quản lý‎ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Bệnh viện: nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế.
 2. Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Bệnh viện, từng bước cải tiến hạch toán thu, chi theo quy định của pháp luật.
 3. Tạo thêm nguồn kinh phí cho Bệnh viện từ các dịch vụ y tế: viện phí, bảo hiểm y tế, các dự án đầu tư trong nước và quốc tế.