THÔNG BÁO MỜI THI TUYỂN SỐ 1587/TB-BVC NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2022 VỀ VIỆC MỜI THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC DỰ ÁN “TRUNG TÂM CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU TRỊ CHẤT LƯỢNG CAO CỦA BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG”

Nhằm tìm kiếm phương án thiết kế kiến trúc tốt nhất, mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo một tổng thể hài hòa, đảm bảo sự thuận tiện của các khối nhà chức năng và cảnh quan chung của bệnh viện, với các phòng điều trị phù hợp cho đối tượng cán bộ, để nâng cao chất

THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1512/BVC-VTTB ngày 13 tháng 10 năm 2022 Về việc cung cấp báo giá Dịch vụ thẩm định giá Bộ khuếch đại sóng RF (RFPA-S41 123MHz 35KW) Hệ thống cộng hưởng từ MAGNETOM Verio Dot

THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc cung cấp báo giá Dịch vụ thẩm định giá Bộ khuếch đại sóng RF (RFPA-S41 123MHz 35KW) Hệ thống cộng hưởng từ MAGNETOM Verio Dot Kính gửi: Quý công ty         Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thẩm định giá Bộ khuếch đại sóng RF (RFPA-S41 123MHz 35KW) của