Khoa Giải Phẫu Bệnh Lý

Khoa Giải Phẫu Bệnh cơ bản được thành lập năm cùng năm với Bệnh Viện Đức-Việt Đà Nẵng trước năm 1975 .

Sau giải phóng cùng với sự hình thành Bệnh Viện C, Khoa Giải Phẫu Bệnh được tái thành lập trở lại, sinh hoạt trong khối cận lâm sàng trực thuộc Ban giám đốc Bệnh viện theo quyết định 223BVC/QĐ bác sỹ Lê Ngoạn ký ngày 23/11/1976 ,do Y sỹ MAI VĂN THUẬT phụ trách

I . TỔNG SỐ CÁN BỘ CÔNG CHỨC HIỆN TẠI :   05 người, trong đó : Bác sĩ 01, Kỹ thuật viên 02 , Hộ lý 01

1. Hiện tại khoa đã có đầy đủ trang thiết bị phục vụ chẩn đoán cho Bệnh viện, 1 labo xét nghiệm tế bào học – Mô bệnh học với nhiều máy móc có thể làm các loại xét nghiệm Tế bào – Mô bệnh học cho hầu hết các mặt bệnh về sinh thiết giúp chẩn đoán phục vụ hiệu quả công tác điều trị bệnh nhân ở bệnh viện C Đà nẵng và các bệnh viên đa khoa khu vực và hỗ trợ tích cưc cho công tác đào tạo tai trường Cao Đẳng Y tế Trung ương II – Đà Nẵng

2. Nghiên cứu khoa học :
Số lượng các đề tài đã tham gia nghiên cứu : 25
Số lượng các bài đã được công bố trong nước và ngoài nước : 19

II .CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Tham gia công tác giảng dạy trường Cao Đẳng Y tế Trung ương II Đà Nẵng .
Trong thời gian tới Khoa giải Phẫu chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ ,ứng dụng kỹ thuật mới phấn đấu khoa trở thành một trong những cơ sở chẩn đoán giải phẫu bệnh có uy tín trong khu vực .

BS Trần Hoà Trưởng Khoa Giải Phẫu Bệnh Lý

Tập thể Khoa Giải Phẫu Bệnh Lý