Khoa Giải Phẫu Bệnh Lý

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Giải Phẫu Bệnh cơ bản được thành lập năm cùng năm với Bệnh viện Đức – Việt Đà Nẵng trước năm 1975. Sau giải phóng cùng với sự hình thành Bệnh viện C, Khoa Giải Phẫu Bệnh được tái thành lập trở lại, sinh hoạt trong khối cận lâm sàng trực thuộc Ban giám đốc Bệnh viện theo quyết định 223BVC/QĐ Bác sỹ Lê Ngoạn ký ngày 23/11/1976

Ban lãnh đạo khoa:

– Trưởng khoa:  BS. Trần Hòa;

– KTV trưởng: CN. Nguyễn Thị Lâm;

Nhân lực của khoa:

– Bác sĩ : 02

– KTV xét nghiệm: 01(Cử nhân:01; Cao đẳng:02)

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 Khoa Giải phẫu bệnh là cơ sở xét nghiệm phục vụ trong công tác chẩn đoán đại thể và vi thể, có thể làm các loại xét nghiệm giúp chẩn đoán, phục vụ hiệu quả công tác điều trị bệnh nhân ở bệnh viện C Đà Nẵng và các bệnh viện đa khoa khu vực:

– Chẩn đoán tế bào học chọc hút kim nhỏ khối u, tế bào học các loại dịch (dịch màng tim, màng bụng, màng phổi …).

– Chẩn đoán mô bệnh học bệnh phẩm sinh thiết (sinh thiết màng phổi, sinh thiết gan, dạ dày, đại tràng…), bệnh phẫm phẫu thuật. Chẩn đoán tức thì trong mổ giúp định hướng phẫu thuật.

– Huấn luyện, đào tạo: Đào tạo kỹ thuật vi thể cho các học viên đến học tập tại khoa, hướng dẫn thực tập kỹ thuật cho sinh viên trường Đại học Kỹ Thuật – Y Dược.

– Nghiên cứu khoa học: Lưu trữ số liệu, tiêu bản phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học. Hằng năm có thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên nghành.

 Trang thiết bị phục vụ trong công tác chẩn đoán vi thể:

– Máy xử lý mô tự động TP1520 (Hãng Lica – Đức)

– Máy nấu Parafin EG1120 (Hãng Lica – Đức)

– Máy cắt lạnh mảnh mô chẩn đoán nhanh CM1950 (Hãng Lica – Đức)

– Máy cắt vi thể HM315 (Microm – Đức)

– Máy ly tâm tế bào Cytospin 3 (Shandon – Anh)

– Tủ hút khí độc ADC-4B1(Esco – Indonesia)

– Kính hiển vi chụp ảnh E200 (Nikon – Trung Quốc)

– Tủ sấy UM400 (Memmert – Đức)

Một số kỹ thuật chính khoa đang thực hiện

– Xét nghiệm tế bào học bằng chọc hút kim nhỏ;

– Kỹ thuật tế bào học bong các loại dịch ;

– Kỹ thuật cắt lạnh nhanh mãnh mô;

– Kỹ thuật xử lý mô bằng máy tự động TP1520;

– Kỹ thuật đúc khối parafine;

– Kỹ thuật cắt mảnh bệnh phẩm chuyển đúc trong khối Parafine;

– Kỹ thuật nhuộm Hematoxylin trên mãnh cắt mô;

– Kỹ thuật khối tế bào dịch các khoang cơ thể (Cell-block);

Thành tích đạt được:

+ Số lượng các bài đã được công bố trong nước và ngoài nước : 40 đề tài.

+ Bằng khen Bộ Y Tế.

+ Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền.     

Hướng phát triển

Định hướng Khoa Giải Phẫu Bệnh – Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân cũng như yêu cầu chuyên môn của Lâm sàng.

Triển khai kỹ thuật nâng cao: Xét nghiệm hoá mô miễn dịch giúp chẩn đoán định loại và định hướng điều trị một số u.

III. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG        

  

Tập thể khoa Giải phẫu bệnh lý

Thực hiện kỹ thuật sinh thiết lạnh tức thì

Máy chuyển bệnh phẩm tự động

Cắt tiêu bản bằng máy cắt vi phẫu