Dịch Vụ Kĩ Thuật Cao

 DANH MỤC KỸ THUẬT CAO 

stt Tên kỹ thuật cao
1 Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa
2 Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ
3 Phẫu thuật vi phẫu u não thất
4 Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não
5 Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường
6 Phẫu thuật thay động mạch chủ
7 Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày
8 Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột
9 Phẫu thuật nội soi cắt nối gan
10 Phẫu thuật thay khớp gối bán phần
11 Phẫu thuật thay khớp háng bán phần
12 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng
13 Phẫu thuật ghép chi
14 Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng
15 Phẫu thuật vi phẫu nối mạch chi
16 Cắt dây thần kinh Vidien qua nội soi
17 Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng đặt ống nong
18 Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng đầu cổ
19 Phẫu thuật phục hồi, tái tại dây thần kinh VII
20 Phẫu thuật cắt tuyến mang tai bảo tồn dây thần kinh VII có sử dụng máy dò thần kinh
21 Xạ phẫu bằng Gamma Knife
22 Định danh kháng thể bất thường
23 Điều trị ung thư tuyến giáp bằng I-131
24 Điều trị tràn dịch màng bụng/màng phổi do ung thư bằng keo phóng xạ