Khoa Dược

Thông tin liên hệ:

Số điện thoại : 02363.821.480

Địa điểm làm việc : Tầng 5, khu nhà 5 tầng (số 122 – Hải phòng , Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu , Tp. Đà Nẵng)

Phụ trách khoa : Dược sĩ  Trần Xuân Hòa

I. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM :

Dược sĩ CKII Đinh Bá Bi
Dược sĩ CKI Châu Quang Song
Dược sĩ CKI Lâm thị Hải Đường
Dược sĩ CKI Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Dược sĩ CKI Nguyễn Tẫn Sĩ

II. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HIỆN TẠI CỦA KHOA :
Đội ngũ nhân viên gồm có : 26 người. Trong đó có 02 dược sĩ chuyên khoa I, 06 dược sĩ đại học, 17 dược sĩ cao đẳng, 01 Dược sĩ trung học

Tập thể khoa Dược

 III. Cơ cấu tổ chức:

Khoa Dược được thành lập ngày 25/5/1976 theo QĐ số: 515/ BYT-QĐ

 Hiện tại có các bộ phận như sau:

  • Tổ Dược lâm sàng- thông tin thuốc
  • Tổ cấp phát thuốc nội trú
  • Tổ Cấp phát thuốc ngoại trú
  • Tổ Thống kê – cung ứng thuốc
  • Tổ Nhà thuốc Bệnh viện

 III. HỌAT ĐỘNG CỦA KHOA :
Khoa Dược thuộc Bệnh viện C – Đà nẵng được thành lập từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện ,có chức năng nhiệm vụ :
– Cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc  cho điều trị nội trú và ngọai trú, đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý.
– Kiểm tra , theo dõi việc sử dụng thuốc án tòan hợp lý trong tòan bệnh viện.
– Tham gia quản lý kinh phí thuốc, thực hiện tiết kiệm đạt hiệu quả cao trong phục vụ người bệnh.
– Là cơ sở thực hành của trường Đại Học Kỹ thuật y Tế Đà nẵng, Trường Đại Học Duy Tân Đà Nẵng…tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông tin thuốc

IV. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI :
Tiếp tục nâng cao công tác chuyên môn, công tác đấu thầu cung ứng thuốc, đẩy mạnh công tác Dược lâm sàng  – Thông tin thuốc, giám sát việc sử dụng thuốc trong toàn viện nhằm xây dựng khoa Dược hiện đại đáp ứng như cầu khám bệnh, chữa bệnh và chăn sóc sức khỏe cho cán bộ và nhân dân các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên.