Giám đốc
ThS. Nguyễn Trọng Thiện

Lý lịch khoa học Họ và tên Nguyễn Trọng Thiện Giới tính Nam Năm sinh 1967 Quê quán Đà Nẵng Nơi sinh Đà Nẵng Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Đa Khoa Đơn vị công tác Bệnh viện C Đà Nẵng Chức vụ Phó Giám đốc Học vị Thạc Sĩ Lĩnh vực NC Ngoại Thần Kinh Ngoại ngữ Anh văn Mobile

Phó Giám Đốc
TS. Nguyễn Tấn Dũng

Lý lịch khoa học Họ và tên Nguyễn Tấn Dũng Giới tính Nam Năm sinh 25/11/1967 Quê quán Thanh Đàm – Phú Thanh – Huế Nơi sinh  Thành phố Đà Nẵng Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Y khoa Đơn vị công tác Bệnh viện C Đà Nẵng Chức vụ Phó Giám đốc Lĩnh vực NC Phục hồi chức năng, Bác

Phó Giám Đốc
TS. Võ Đắc Truyền

Lý lịch khoa học Họ và tên Võ Đắc Truyền Giới tính Nam Năm sinh 15 tháng 3 năm 1963 Quê quán Hoà Phong – Hoà Vang – TP Đà Nẵng Nơi sinh Thành phố Đà Nẵng Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Đa Khoa Đơn vị công tác Bệnh viện C Đà Nẵng Chức vụ Phó Giám đốc bệnh viện,Trưởng

Trưởng Khoa Nội A
Trần Xuân Tín

Lý lịch khoa học Họ và tên Trần Xuân Tín Giới tính Nam Năm sinh 1968 Quê quán Duy An – Duy Xuyên – Quảng Nam Nơi sinh Huyện K’Bang – tỉnh Gia Lai Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Đại học Y Huế Đơn vị công tác Khoa Nội A – Bệnh viện C Đà Nẵng Chức vụ Trưởng khoa

PGĐ TT ĐT & CĐT
Huỳnh Ngọc Sơn

Lý lịch khoa học Họ và tên Huỳnh Ngọc Sơn Giới tính Nam Năm sinh 1962 Quê quán Vỹ Dạ, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế Nơi sinh Vỹ Dạ, Phú vang, Huế Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Bác sĩ Y Khoa (Đa khoa) năm 1991 Đơn vị công tác Trung tâm ĐT & CĐT Bệnh viện C Đà Nẵng Chức