Trưởng Khoa Kiểm soát Nhiễm Khuẩn Nguyễn Xuân Trường

Lý lịch khoa học Họ và tên Nguyễn Xuân Trường Giới tính Nam Năm sinh 1970 Quê quán Đức Phổ – Quảng Ngãi Nơi sinh Hải Phòng Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Y khoa Đơn vị công tác Bệnh viện C Đà Nẵng Chức vụ Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Học vị Thạc sĩ Lĩnh vực NC Nội khoa

Trưởng Khoa Y Học Nhiệt Đới Nguyễn Đình Quốc Việt

Lý lịch khoa học Họ và tên Nguyễn Đình Quốc Việt Giới tính Nam Năm sinh 1963 Quê quán Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam Nơi sinh  Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Đại học Y khoa Huế, Chuyên khoa Nội Đơn vị công tác Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện C Đà Nẵng