Trưởng Khoa Nội Thận- Tiết Niệu
Nguyễn Tiến Đạt

Lý lịch khoa học Họ và tên Nguyễn Tiến Đạt Giới tính Nam Năm sinh 19-12-1975 Quê quán Thanh Lộc Đán – Quận Thanh Khê – Đà Nẵng Nơi sinh Thanh Lộc Đán – Quận Thanh Khê – Đà Nẵng Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Bác sỹ Y Khoa Đơn vị công tác Khoa Nội Thận – Tiết Niệu. Bệnh

Phụ trách Khoa Nội Hô Hấp
ThS. Đặng Văn Ninh

Lý lịch khoa học Họ và tên Đặng Văn Ninh Giới tính Nam Năm sinh Quê quán Nơi sinh Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Y khoa Đơn vị công tác Khoa Nội Hô Hấp – BvC – ĐN Chức vụ Q.Trưởng Khoa Ngoại ngữ Anh văn Mobile Email Quá trình giảng dạy và công tác