Phụ trách Khoa Nội Hô Hấp
ThS. Đặng Văn Ninh

Lý lịch khoa học

Họ và tên Đặng Văn Ninh
Giới tính Nam
Năm sinh
Quê quán
Nơi sinh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Y khoa
Đơn vị công tác Khoa Nội Hô Hấp – BvC – ĐN
Chức vụ Q.Trưởng Khoa
Ngoại ngữ Anh văn
Mobile
Email

Quá trình giảng dạy và công tác