THƯ MỜI CHÀO GIÁ linh kiện thay thế máy cộng hưởng từ 3.0 tesla

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua linh kiện thay thế máy cộng hưởng từ 3.0 tesla, model: Magnetom Verio A Tin+Dot system, hãng sản xuất: Siemens AG.

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện C Đà Nẵng Địa chỉ: Số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
  3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  4. Nguyễn Anh Tuấn – Phụ trách Phòng Vật tư – TBYT, SĐT: 0914689525;

Email: vattubvc@gmail.com.

  1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư-Bệnh viện C Đà Nẵng. Đ/c: Số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày tháng năm 2024 đến hết ngày     tháng    năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 120 ngày
  2. Nội dung yêu cầu báo giá

Bệnh viện C Đà Nẵng yêu cầu báo giá linh kiện thay thế máy cộng hưởng từ 3.0 tesla, model: Magnetom Verio A Tin+Dot system, hãng sản xuất: Siemens AG, cụ thể như sau:

STT Tên linh kiện Đặt tính kỹ thuật cơ bản ĐVT Số lượng
1 Bình tích áp Thể tích: 05 lít Bình 01
2 Tụ điện tại bộ phận quạt Bao gồm 04 tụ Bộ 01

Linh kiện thay mới 100% tương thích đồng bộ với trang thiết bị.

Địa điểm thực hiện thay thế linh kiện: Số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Trân trọng!

Link tải file: YCBG linh kien thay the may cong huong tu 3.0 tesla – 2024