THƯ MỜI CHÀO GIÁ chương trình ngoại kiểm

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp chương trình ngoại kiểm năm 2024 của Bệnh viện C Đà Nẵng, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: YCBG chuong trinh ngoai kiem – 2024