THƯ MỜI CHÀO GIÁ mua bổ sung vật tư y tế, hóa chất năm 2024 lần 1

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bổ sung vật tư y tế, hóa chất năm 2024 lần 1, với nội dung cụ thể như sau:

      I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện C Đà Nẵng, địa chỉ: Số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
 2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 3. Nguyễn Anh Tuấn – Phụ trách Phòng Vật tư – TBYT, SĐT: 0914 689 525, email: vattubvc@gmail.com.
 4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Nhận trực tiếp tại: Phòng Văn Thư – Bệnh viện C Đà Nẵng, địa chỉ: Số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trong giờ hành chính, các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

 • Địa chỉ email: vattubvc@gmail.com nhận file mềm và bản scan.
 1. Thời hạn nhận báo giá từ 8h00phút ngày 04 tháng 5 năm 2024 đến trước 16h30phút ngày 13 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu: 90 ngày kể từ ngày phát hành.

     II. Nội dung yêu cầu báo giá:

 1. Danh mục vật tư tiêu hao, hóa chất: Chi tiết bảng mô tả đính kèm phụ lục 1.
 2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển cung cấp như sau:

– Địa điểm cung cấp: Bệnh viện C Đà Nẵng, địa chỉ: Số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

– Hàng hóa được giao mới 100% chưa qua sử dụng được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

 1. Thời gian giao hàng dự kiến:

Giao hàng từng đợt theo nhu cầu sử dụng của Bệnh viện C Đà Nẵng, thời gian giao hàng dự kiến 72 giờ và trong trường hợp khẩn cấp 24 giờ.

 1. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng thanh toán hợp đồng:
  – Tạm ứng: Không.

– Thanh toán theo từng đợt.

 1. Hồ sơ báo giá bao gồm:

a. Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm thông báo này.

b. Các hãng sản xuất nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa báo giá bảng giá hoặc file mềm gửi trực tiếp về địa chỉ bệnh viện Hoặc email quy định tại khoản 3 mục 1 yêu cầu báo giá.

c. Trường hợp bản giấy chậm trễ trong quá trình vận chuyển gửi về địa chỉ nhận trực tiếp của bệnh viện Quy định tại khoản 3 mục I – Yêu cầu báo giá, các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải có bản mềm và bản scan của hồ sơ báo giá theo quy định tại thời điểm a, b khoản 5 mục này gửi về địa chỉ email của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá trước ngày kết thúc thời hạn nhận báo giá quy định tại khoản 4 mục I – Yêu cầu báo giá; bản giấy phải được gửi về Bệnh viện C Đà Nẵng chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tiếp nhận báo giá.

Link tải file: YCBG 603

Link tải phụ lục: DANH MỤC BỔ SUNG 603   Phu-Luc-2 mẫu báo giá