PHÊ DUYỆT DANH MỤC 11243 KỸ THUẬT TRONG KHÁM, CHỮA BỆNH THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG

Danh mục 11243 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh được Bộ Y tế phê duyệt thực hiện tại Bệnh viện C Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo quyết định số 1080/QĐ-BYT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Link tải file (PDF)