THƯ MỜI CHÀO GIÁ chứng nhận ISO 15189:2022 cho 2 khoa Hóa sinh và Huyết học tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị chứng nhận ISO 15189:2022 cho 2 khoa Hóa sinh và Huyết học tại Bệnh viện C Đà Nẵng, nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: YCBG chung nhan ISO – 2024 (1)