THƯ MỜI CHÀO GIÁ hủy đồ vải chuyên môn đã bị hỏng

Bệnh viện C Đà Nẵng đang có kế hoạch hủy đồ vải chuyên môn đã bị hỏng, để có cơ sở xây dựng giá xử lý các đồ vải chuyên môn, Bệnh viện C Đà Nẵng kính mời các đơn vị quan tâm tham gia chào giá (theo phụ lục đính kèm).

          Đề nghị các đơn vị quan tâm chào giá đã bao gồm thuế, phí và toàn bộ chi phí thực hiện theo quy định.

          Báo giá gửi về: Phòng Văn Thư – Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Địa chỉ: Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

          Điện thoại: 02363.821480

          Thời gian nhận báo giá đến hết 15 giờ ngày 24/4/2024.

Link tải file: 3.TM DO VAI HUY NAM 2024