THƯ MỜI CHÀO GIÁ Kiểm định trang thiết bị y tế

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Kiểm định trang thiết bị y tế, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện C Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
  2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

     BS Nguyễn Anh Tuấn – Phụ trách Phòng Vật tư – TBYT, SĐT: 0914 689 525; Email: vattubvc@gmail.com.

  1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng. Đ/c: Số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

  1. Thời hạn nhận báo giá: Từ 14h00phút ngày 25 tháng 4 năm 2024 đến trước 17h00phút ngày 06 tháng 5 năm 2024.Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2024.

    II. Nội dung yêu cầu báo giá:
STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Khối lượng Đơn vị tính Địa điểm

thực hiện

dịch vụ

D kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Máy thận nhân tạo Kiểm định 32 cái Bệnh viện C Đà Nẵng  
2 Máy phá rung tim Kiểm định 08 cái Bệnh viện C Đà Nẵng  

Link tải file: YCBG kiểm định máy than nhan tao – 2024