THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

            BỘ Y TẾ                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                  

Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi-Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Chiều ngày 02/02/2021, Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng đã tổ