HIỆN THỰC SỰ QUAN TÂM, ĐỘNG VIÊN

HIỆN THỰC SỰ QUAN TÂM, ĐỘNG VIÊN Ngày 02/08/2020         Trong chiều tối qua, ngày 01/08/2020,  Bệnh viện C Đà Nẵng đã nhận được nhiều trang thiết bị y tế trong phòng chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 3358/QĐ-BYT ngày 30/07/2020 của Bộ Y tế, trong đó bao gồm: 5 máy theo dõi bệnh nhân, 22

BẢO ĐẢM THU GOM, LƯU GIỮ RÁC THẢI TRONG THỜI KỲ PHONG TỎA ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

BẢO ĐẢM THU GOM, LƯU GIỮ RÁC THẢI TRONG THỜI KỲ PHONG TỎA ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19. Ngày 01/08/2020        Thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Y Tế tại văn bản số 1734/BYT-MT về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng chống dịch Covid-19, BVC Đà Nẵng đang thực hiện nghiêm túc việc

TẬP ĐOÀN ECOPARK THÔNG QUA BỘ Y TẾ ỦNG HỘ 3 TỶ VNĐ CHO Y BÁC SỸ TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG

TẬP ĐOÀN ECOPARK THÔNG QUA BỘ Y TẾ ỦNG HỘ 3 TỶ VNĐ CHO Y BÁC SỸ TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG Ngày 31/07/2020         Sáng nay, 31/07/2020, Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” cũng như thể hiện một phần sự

MỤC NHẮN GỞI YÊU THƯƠNG

MỤC NHẮN GỞI YÊU THƯƠNG        Ngày 31/07/2020        Với tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp như những ngày qua tại Đà Nẵng, chưa bao giờ người ta thấy vai trò rõ ràng và công sức to lớn của ngành y nhiều đến như vậy. Lấy cảm hứng từ sự tận tâm ấy, cô