BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU “Gói thầu: Mua công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động chuyên môn khám, chữa bệnh “

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-BVC ngày 21/5/2020 của Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động chuyên môn khám, chữa bệnh. Phòng HCQT báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: STT Tên gói thầu Nhà thầu