Thư mời chào giá trang thiết bị Y tế

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua 59 danh mục trang thiết bị của Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc danh mục Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, với tổng mức đầu tư dự án 120 tỷ đồng, bệnh viện kính mời các Tổ chức cá nhân có đầy đủ năng lực xin báo giá với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: YCBG 305-BVC-VTTB Vv Chao gia 59 danh muc TTBYT cua Du an