Gia hạn thời gian nhận Hồ sơ năng lực tham dự gói thầu TV03.2023

                                                 Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá thiết bị

Căn cứ Thư mời quan tâm số 323/BVC-TM ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Bệnh viện C Đà Nẵng đăng tải trên trang Web bệnh viện ngày 21 tháng 3 năm 2024 về việc gửi hồ sơ năng lực tham dự gói thầu TV03.2023: Thẩm định giá thiết bị ( 59 danh mục trang thiết bị) Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc danh mục Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, hạn cuối nhận hồ sơ đến 16giờ30phút ngày 25/3/2024.

Bệnh viện C Đà Nẵng thông báo đến các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá  thiết bị; nội dung sau:

Gia hạn thời gian nhận Hồ sơ năng lực đến 16giờ30phút ngày 29/03/2024.

Các nội dung khác theo Thư mời quan tâm số 323/BVC-TM ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Bệnh viện C Đà Nẵng không thay đổi.

Trân trọng.