THƯ MỜI CHÀO GIÁ Diệt chuột và mối tại Bệnh viện năm 2024

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc diệt chuột và mối tại Bệnh viện năm 2024.

Để có cơ sở lựa chọn giá của các đơn vị, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm chào giá theo kế hoạch nói trên (theo danh mục đính kèm).

File đính kèm: Thu moi chao gia diet chuot