Thư mời chào giá thu mua chất thải tái chế tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận chào giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Chất thải tái chế tại Bệnh viện C Đà Nẵng nội dung như file đính kèm.

File đính kèm: TB CTTC nam 2024