THƯ MỜI CHÀO GIÁ thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ phòng Hành chính quản trị.

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ phòng Hành chính quản trị.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch thuê xe chở các công cụ, dụng cụ đã bị hư hỏng đi đổ, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm tham gia chào giá (theo phụ lục đính kèm).

          Đề nghị các Các đơn vị quan tâm chào giá đã bao gồm thuế, phí và toàn bộ chi phí thực hiện theo quy định.

          Báo giá gửi về: Phòng Văn Thư – Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Địa chỉ: Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

          Điện thoại: 02363.821480

          Thời gian nhận báo giá đến hết 15 giờ ngày 24/4/2024.

Link tải file: 2.TM DO GO NAM 2024