THƯ MỜI CHÀO GIÁ về việc mua sắm quạt trần cho phòng bệnh nhân tại Khoa Ngoại chấn thương thần kinh và Khoa Tai Mũi Họng

                 BỘ Y TẾ                                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Bệnh viện C Đà Nẵng đang có kế hoạch mua sắm quạt trần cho phòng bệnh nhân tại Khoa Ngoại chấn thương thần kinh và Khoa Tai Mũi Họng.   

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm chào giá cho mặt hàng theo danh mục đính kèm. Đề nghị các đơn vị chào giá đã bao gồm thuế, phí và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ.

          Báo giá gửi về: Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Địa chỉ: Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

          Điện thoại: 0236.3821480

        Thời gian nhận báo giá đến: 16h ngày 11/04/2024.

Link tải file: THU MOI CHAO GIA MUA QUAT TRAN