THƯ MỜI CHÀO GIÁ Kiểm nghiệm mẫu nước hệ thống RO (02 hệ thống tại Khoa Thận nhân tạo-Lọc máu, 01 hệ thống tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc)

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Kiểm nghiệm mẫu nước hệ thống RO (02 hệ thống tại Khoa Thận nhân tạo-Lọc máu, 01 hệ thống tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc), với nội dung cụ thể như file đính kèm.

File đính kèm: Thư mời giá