THƯ MỜI CHÀO GIÁ về việc mua vật liệu điện Quý III và Quý IV năm 2024 phục vụ các Khoa,Phòng,Trung tâm tại Bệnh viện.

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm           Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thực hiện mua vật liệu điện Quý III và Quý IV năm 2024 phục vụ các Khoa,Phòng,Trung tâm tại Bệnh viện. Để có kế hoạch lựa chọn đơn vị cho việc mua sắm nói trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Về việc cung cấp hàng hóa thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2024-2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ (Về việc cung cấp hàng hóa thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2024-2025) Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật.           Bệnh viện C Đà Nẵng đang chuẩn bị triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Kiểm định máy và kiểm xạ phòng máy

                                                YÊU CẦU BÁO GIÁ         Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam           Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Kiểm định máy, kiểm xạ phòng máy

THƯ MỜI CHÀO GIÁ về việc Đo đạc môi trường làm việc tại Bệnh viện C Đà Nẵng năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ                      Kính gửi: Các đơn vị quan tâm. Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc Đo đạc môi trường làm việc tại Bệnh viện C Đà Nẵng năm 2024. Để có cơ sở lựa chọn giá kế hoạch, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm tham gia gửi bảng chào

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Sửa chữa, thay thế linh kiện cho 02 thang máy 03 và 04 khu nhà 11 tầng

YÊU CẦU BÁO GIÁ                                                                                                 Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam             Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa, thay thế linh kiện cho 02 thang máy