Thư mời chào giá Máy hút ẩm

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua Máy hút ẩm, với nội dung cụ thể như file đính kèm: File đính kèm: Máy hút ẩm

Thư mời chào giá bảo trì 07 máy gây mê giúp thở Drager

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì 07 máy gây mê giúp thở Drager, với nội dung cụ thể như file đính kèm: File đính kèm: Bảo trì máy gây mê giúp thở

Thư mời chào giá Các linh kiện phục vụ sửa chữa trang thiết bị Công Nghệ Thông Tin năm 2024 tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, mua sắm linh kiện sửa chữa trang thiết bị Công Nghệ Thông Tin năm 2024 tại Bệnh viện C Đà Nẵng với nội dung cụ thể như file đính kèm: File đính kèm: YCBG trang thiet bi CNTT 2024 080124