Thư mời chào giá Vật tư tiêu hao và Hóa chất xét nghiệm

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua cấp bách danh mục Vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm, với nội dung cụ thể như

THƯ MỜI CHÀO GIÁ mua vật liệu điện quý IV năm 2023

Bệnh viện C Đà Nẵng kế hoạch thực hiện mua vật liệu điện quý IV năm 2023 phục vụ các Khoa,Phòng,Trung tâm tại Bệnh viện. Để có kế hoạch lựa chọn đơn vị cho việc mua sắm nói trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm tham gia gửi báo giá các danh mục mua sắm (theo phụ