THƯ MỜI QUAN TÂM Về việc gửi Hồ sơ năng lực tham dự Gói thầu TV03.2023: Thẩm định giá thiết bị (59 danh mục trang thiết bị)

THƯ MỜI QUAN TÂM Về việc gửi Hồ sơ năng lực tham dự Gói thầu TV03.2023: Thẩm định giá thiết bị (59 danh mục trang thiết bị) Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc danh mục Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, Bảo hiểm xe cơ giới và Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện C Đà Nẵng năm 2024-2025

Bệnh viện C Đà Nẵng đang có nhu cầu mua Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, Bảo hiểm xe cơ giới và Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện C Đà Nẵng năm 2024-2025 (Chi tiết theo phụ lục danh mục mua bảo hiểm đính kèm thư mời). Kính mời các đơn vị quan tâm

Thư mời chào giá trang thiết bị Y tế

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua 59 danh mục trang thiết bị của Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc danh mục Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã

Thư mời chào giá thuốc tân dược

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch triển khai mua sắm gói thầu mua thuốc phục vụ cho công tác điều trị tại Bệnh viện.  Để có cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm; Bệnh viện kính mời các Nhà thầu quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm, và có khả năng cung ứng chào