Thư mời chào giá thuốc tân dược

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch triển khai mua sắm gói thầu mua thuốc phục vụ cho công tác điều trị tại Bệnh viện.  Để có cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm; Bệnh viện kính mời các Nhà thầu quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm, và có khả năng cung ứng chào

Thư mời chào giá Ổ cắm điện đa năng 6 lỗ

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc trang bị ổ cắm điện đa năng 6 lỗ để cắm máy vi tính cho các Khoa/Phòng/Trung tâm tại Bệnh viện. Để có cơ sở lựa chọn giá kế hoạch, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm tham gia gửi bảng chào giá theo phụ lục danh mục

Thư mời chào giá chương trình ngoại kiểm

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp chương trình ngoại kiểm năm 2024 của Bệnh viện C Đà Nẵng, với nội dung cụ thể như file đính