THƯ MỜI QUAN TÂM Hồ sơ năng lực tư vấn đấu thầu

Căn cứ Quyết định số 3630/QĐ-BYT ngày 28/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt dự án đầu tư Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc danh mục Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Bệnh viện C Đà Nẵng Kính mời các đơn vị quan tâm gửi Hồ sơ năng lực tham dự các gói thầu tư vấn của “Dự án mua sắm 59 danh mục trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, với tổng mức đầu tư của dự án là 120 tỷ đồng”; gồm 03 gói thầu tư vấn sau:

            1- Lập hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị.

            2- Thẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị.

            3- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị.

       Ghi chú: Trong  hồ sơ năng lực đề nghị ghi rõ đề xuất tham dự gói nào..

 

Hồ sơ năng lực bao gồm:

 

  1. Giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn.
  2. Nhân sự: có đầy đủ cán bộ đủ điều kiện thực hiện gói thầu.
  3. Các hợp đồng tương tự đã thực hiện gói thầu (Sao y công chứng Nhà nước).
  4. Báo cáo tài chính năm gần nhất (Sao y công ty hoặc công chứng Nhà nước).

 

Hồ sơ gửi về  : Phòng Văn thư- Bệnh viện C Đà Nẵng

Địa chỉ           : Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại      : 02363.821480.

Thời gian nhận Hồ sơ đến 16giờ30phút, ngày 24/5/2024. 

Trân trọng.

Link tải file: 2024.5.07- TM 626 BVC- Thu moi quan tam