THƯ MỜI CHÀO GIÁ huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2024

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2024. Để có cơ sở lựa chọn giá của các đơn vị, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm chào giá theo phụ lục danh mục đính kèm.

          Đề nghị các đơn vị chào giá là giá đã bao gồm thuế và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ.

          Báo giá gửi về: Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Địa chỉ: Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

          Điện thoại: 02363.821.480.

            Thời gian nhận báo giá đến 16h00 ngày 22 /05/2024.

Link tải file:THU MOI ATVSLD-DONG DAU