THƯ MỜI CHÀO GIÁ cung cấp hàng hóa thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2024-2025

Bệnh viện C Đà Nẵng đang chuẩn bị triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp hàng hóa thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2024-2025 tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nói trên, bệnh viện kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện tham gia gửi báo giá cung cấp hàng hóa bồi dưỡng  độc hại bằng hiện vật năm 2024-2025 (theo danh mục đính kèm).

          Đề nghị các công ty chào giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ tại đơn vị sử dụng.

          Bảng báo giá gửi về: Khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện C Đà Nẵng

Địa chỉ: 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3821480 (103)

Thời gian nhận báo giá: Trước16h00 ngày  15/5/2024.

Trân trọng cảm ơn!

Link tải file: thu moi bao gia 2024